Start Aktualności Archiwum

Odznaki turystyczne PTTK - klasyfikacja

Email Drukuj

    W poprzednim artykule dowiedzieliście się, czym są odznaki turystyczne PTTK i jak się je zdobywa. Dzisiaj opiszę rodzaje odznak oraz wyjaśnię pokrótce ich specyfikę.

   Odznaki PTTK dzielą się na odznaki turystyki kwalifikowanej oraz odznaki krajoznawcze. Odznaki turystyki kwalifikowanej są udokumentowaniem przebytej trasy (w przypadku Odznaki Turystyki Pieszej także zwiedzanych miejscowości). Odznaki krajoznawcze dokumentują zwiedzanie obiektów i miejscowości. W zależności od obszaru zdobywania dzielą się one na regionalne i ogólnopolskie.


    Odznaki turystyki kwalifikowanej można zdobywać w kilku dziedzinach: turystyce pieszej, górskiej, narciarskiej, kolarskiej, kajakowej, jeździeckiej, żeglarskiej, motorowej, podwodnej oraz imprez na orientację. Część z wymienionych zdobywa się osobno w górach i na terenach nizinnych. Potwierdzeniem przebytej trasy może być pieczęć miejscowości, podpis przodownika, organizatora imprezy, wklejka itp. W książeczce opisuje się dokładny przebieg trasy i liczbę przebytych kilometrów.

    Odznaki krajoznawcze dokumentują zwiedzenie różnorakich typów obiektów i regionów. Odznaki ogólnopolskie bazują przeważnie na Kanonie Krajoznawczym Polski http://www.pttk.pl/kznw/kanon.php lub na szczególnych typach obiektów np.:
architektura drewniana, sakralna, ogrody zoologiczne, ratusze, muzea, zamki, pałace, wiatraki, miejsca bitew, rezerwaty, kapliczki, kopce, pomniki przyrody itp. Odznaki regionalne obejmują swym zasięgiem pewien ściśle określony obszar, np. województwo, powiat, miasto, pasmo górskie, doliny, dorzecza itp. Zarówno ogólnopolskie jak i regionalne mają za zadanie pokazać najciekawsze zakątki Polski.

    Istnieje jeszcze jeden typ odznak: odznaki kadry PTTK. Członkowie PTTK wyróżniający się aktywną działalnością i odpowiednio przeszkoleni mogą uzyskać uprawnienia organizatora turystyki, instruktorskie lub przodownickie. Poświadczeniem uprawnień są te specjalne odznaki.

W następnych artykułach przedstawię kilka ciekawych odznak krajoznawczych i kwalifikowanych oraz warunki ich zdobywania. Zapraszam do lektury.