Start Ogłoszenia Rajd rowerowy Sierpc - Płock

Rajd rowerowy Sierpc - Płock

Email Drukuj

Już w najbliższą sobotę tj. 26 sierpnia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kutnie wraz z Bike Club Kutno organizują rajd dla fanów dwóch kółek. Podczas rajdu będzie można zdobywać punkty do następujących odznak PTTK: Kolarska Odznaka Turystyczna, Kolarska Odznaka Pielgrzymia, Turysta Przyrodnik, Regionalna Odznaka Krajoznawcza, Odznaka Krajoznawcza Polski, Poznaj Skanseny w Polsce, Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza, Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce, Szlakiem Zamków, Pałaców i Dworów Mazowsza

 

I. Cele Rajdu
1. Wypoczynek i rekreacja na świeżym powietrzu
2. Integracja środowiska turystów kolarzy z Kutna i Regionu Kutnowskiego
3. Promocja turystyki kolarskiej jako aktywnej formy turystyki i wypoczynku
4. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Sierpca i okolic Płocka
5. Propagowanie bezpiecznej jazdy rowerem
II. Organizator Rajdu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kutnie, Bike Club Kutno
Rajd realizują:
• Komandor rajdu: Bogumił Gołaszewski
• Prowadzący: Tomasz Wieczorkowski
III. Warunki uczestnictwa
1.W rajdzie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie
2.Stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kolarskiej
3.Kondycja fizyczna umożliwiająca pokonanie trasy o długości około 50km
4.Posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego
IV. Termin
• 26 sierpień 2017r. (sobota)
V. Trasa
Sierpc – Piastowo – Kurowo – Antoniewo – Gozdowo – Golejewo – Proboszczewice – Kruszczewo - Płock (długość około 50km)
VI. Koszt uczestnictwa
Udział w rajdzie jest bezpłatny. Należy zaopatrzyć się we własnym zakresie w bilet na przejazd do Sierpca i bilet powrotny z Płocka do Kutna. Ponadto osoby chcące zwiedzić skansen w Sierpcu kupują bilet wstępu we własnym zakresie (13zł). Wyżywienie we własnym zakresie.
VII. Miejsce i godzina zbiórki uczestników
Kutno, dworzec PKP, godzina 8.10 (odjazd pociągu 8.41)
Powrót do Kutna około godziny 19.00.
VIII. Zasady zachowania uczestników
Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
• punktualnego przybycia na miejsce startu
• posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z
obowiązującymi przepisami (oświetlenie, sprawny hamulec, dzwonek)
• przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• stosowania się do wskazówek komandora i prowadzącego
• nie wyprzedzania prowadzącego rajd
• poinformowania komandora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
• pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
• zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz spożywania alkoholu w trakcie rajdu (dotyczy również używek o podobnym działaniu)
• w przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu komandor ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.
IX. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, ani transportu bagaży
5. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej na dany rok składki członkowskiej.
X. Postanowienia i informacje końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niesprzyjającej pogody lub innych zdarzeń losowych.
2. Ilość uczestników ograniczona do 10 osób (łącznie z osobami prowadzącymi)
3. O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja organizatora.
4. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
5. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
7. Rajd jest imprezą non-profit, jest organizowany na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu.
8. Wskazane jest zabranie na rajd:
• kasku, czapki z daszkiem, rękawiczek rowerowych, kamizelki odblaskowej, okularów przeciwsłonecznych
• kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej i odzieży na zmienne warunki pogodowe
• apteczki osobistej, preparatu odstraszającego komary
• książeczek turystycznych

 

 

2.jpg

Ogłoszenie

Polecamy