Start Ogłoszenia X Gwiaździsty Zlot do Kutna "SZLAKAMI WALK NAD BZURĄ"

X Gwiaździsty Zlot do Kutna "SZLAKAMI WALK NAD BZURĄ"

Email Drukuj

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się X Gwiaździsty Zlot do Kutna "SZLAKAMI WALK NAD BZURĄ". Rajd ma charakter rowerowy i przeprowadzony będzie na około 40 km trasie. Startujemy z Kutna o 10.00 w stronę Kuczkowa, pojedziemy między innymi przez Raciborów, Strzelce oraz Głogowiec, żeby wrócić do Kutna.

Dla zainteresowanych regulamin imprezy.

1.    Cele i zadania:
•    poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939
•    przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II Wojny Światowej
•    oddanie hołdu poległym
•    przypomnienie bohaterstwa Żołnierza Polskiego w walce o wolność Ojczyzny
•    zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym
•    popularyzacja walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu
•    popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku
•    integracja, nawiązywanie nowych kontaktów.
2.    Nazwa imprezy:
IX Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą” – wrzesień 2017
3.    Organizator:
PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy i Bike Club Kutno
4.    Kierownictwo:
Komandor honorowy        -Zygmunt Szadkowski     tel. +694271373
Komandor                         -Tomasz Wieczorkowski  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W-ce komandor                -Bogumił Gołaszewski    tel. +500268513

5.    Termin i miejsce imprezy:
Rajd odbędzie się w dniu 24 września (niedziela) 2017 r.
Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski.
Przebieg imprezy zostanie podany w programie rajdu.
6.    Warunki uczestnictwa w imprezie:
•    nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 20 września 2017 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; limit zgłoszeń wynosi 30 osób na trasie rowerowej  (w tym osoby prowadzące).
•    Wpisowe: znicz, który będzie zapalony w miejscach pamięci.
•    o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń
•    osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
•    sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
•    zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia.
•    Kondycja umożliwiająca pokonanie trasy o długości 40km.
7.    Koszty Rajdu:
Organizator ustala wpisowe dla rowerzystów : znicz.

Organizator zapewnia:
•    okolicznościowy znaczek
•    potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych.
•    turystyczny poczęstunek.
8.    Obowiązki uczestników:
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
•    przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty
•    wykonywania poleceń prowadzących imprezę
•    posiadania przy sobie dokumentu tożsamości
•    bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu
•    udzielania pomocy innym uczestnikom
•    kulturalnego zachowywania się
•    dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
•    noszenia odpowiedniego do warunków atmosferycznych stroju
•    przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu
•    stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu

9.    Zabrania się
Uczestnikom Rajdu zabrania się:
•    wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie
•    pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę
•    ścigania z innymi uczestnikami Rajdu
•    wykonywania niebezpiecznych manewrów, zajeżdżania drogi itp.
•    samowolnego oddalania się od grupy
•    śmiecenia i zanieczyszczania
•    posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających
10.    Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
•    wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych,
•    okrycie przeciwdeszczowe
•    suchy prowiant, napoje
•    dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)
•    sprawny rower
Dodatkowe:
•    wskazana kamizelka odblaskowa i kask
•    książeczki odznak turystyki kwalifikowanej (KOT), książeczki odznak krajoznawczych
•    dobry humor
 
11.    Postanowienia końcowe
•    W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zapewnia sobie prawo odwołania lub zmiany terminu imprezy.
•    Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
•    Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2017. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.
•    Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
•    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu.
•    Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
•    Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
•    Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.
•    Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z Rajdu publikowanych w mediach.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 
Komandor Rajdu
Tomasz Wieczorkowski

Regulamin X Zlotu

Program X Zlotu

Karta zgłoszenia X Zlotu

 

 

 

12.jpg

Ogłoszenie

Polecamy